RSS Feed

‘غم’ Category

 1. كاتاليزور٨٤

  January 14, 2014 by Son of Thunder

  اوقاتى دل نه حرف مى خواهد، نه همدم
  نه هيچ چيز ديگرى.
  سكوت ، سكوت محض و ديگر هيچ.سكوت مى خواهد…فقط سكوت.

  نه غمگينم ، نه شاد ، نه اثرى دارم و نه اثرى مى پذيرم، احساس كاتاليزورى دارم كه بى تاثير مانده در واكنش زندگى…


 2. رسيدن ٨١

  January 5, 2014 by Son of Thunder

  در زندگى ام يك بار براى رسيدن به كسى دير كردم، بعد از آن ديگر هيچگاه ديگر عجله اى نداشتم…


 3. منفى ٧٩

  January 1, 2014 by Son of Thunder

  چطور مى توان منفى نبود، چطور مى توان پژمرده نبود،
  وقتى تمام زندگى ات غمگين بوده،
  وقتى حتى شادترين لحظات عمرت همراه با ترس و لرز و ترديد بوده؟
  وقتى زندگى ات فقط يك تاتر مزخرف بوده،
  وقتى تنها درمان شبهاى بى كسى ات تنها و تنها مستى بوده،
  چطور مى توان شاد بود وقتى تمام كتابهايى دهن كجى مى كنند، وقتى در دارفور قتل عام است ، در سوريه كشت و كشتار و در ايران شاعر زندانى مى كنند.
  چطور مى توان شاد بود وقتى تمام وجودم سراسر متاثر از غم عميقى است كه حتى هر بيننده اى آن را به سادگى در چشمانم مى خواند،
  و آن غم مرا رها نمى كند،
  من خود آتشى كه مرا داده رنگ فنا مى شناسم


 4. درد٧٨

  December 31, 2013 by Son of Thunder

  درد را با درد ،
  و طبيب را با طبيبى ديگر درمان كردن
  بدترين شوخى سلامتى با من بود


 5. تنهايى٧٧

  December 31, 2013 by Son of Thunder

  در خانه مجردى ام در تهران، يكى از اتاق ها فقط براى خودم بود، جز براى من به همه بسته بود، اتاق فكرم بود، اتاق نوشتن ها و سناريوهايم ، اتاق موسيقى زدن هايم، اتاق نقاشى هايم، و عكس هايى كه گرفته بودم…در يك كلام اتاق هنرى من بود.

  هيچ كس حق ورود نداشت ، قلمرويم بود، پادشاهى تك نفره ام، چند بارى فقط به دوست دختر آن زمانم،عشق نافرجام دوطرفه زندگى قربانى شده از نژادپرستى قوم هايمان، اجازه دخول داده بودم. و او مبهوت از اينكه يك انسان درون و برونش چقدر مى تواند متفاوت و متضاد باشد.

  تنهايى خودخواسته اى بود كه تنها با خود تقسيمش كرده بودم. وقت هايى است كه انسان دوست دارد تنهايى باشد، فارغ از كان و مكان.

  گذشت ايامى و عازم آمريكا بودم.
  تمام نقاشى ها، نوشته هاى كاغذى ام و ويولونم را سوزاندم.
  تمام نوشته ها و عكس هايم را كه در هاردى بود را از بين بردم… و براى اطمينان بيشتر با خود به آمريكا آوردم و بعدتر ها در اقيانوس آرام دفنشان كردم .

  هيچ گاه نخواسته اداى كافكا را در بياورم، زمانى كه از دوستش مى خواهد كه همه آثارش را بعد مرگ بسوزاند.
  نه كافكا هستم ، نه اصولا مزخرفات من در حد كافكا و كارهايم در حد هيچ هم نبودند ، … ولى احساس كافكا را كامل مى فهمم ، كتاب هاى كافكا هم تنهايى هاى او بودند…

  فرق است بين كسى كه تنهايى را خودخواسته انتخاب كرده و كسى كه تنها مانده، تنهايى خودخواسته،تنهايى مقدس است


 6. بدبيارى٧٦

  December 29, 2013 by Son of Thunder

  بدبيارى اينه كه بد بى يارى…


 7. پل چوبى٦٨

  November 29, 2013 by Son of Thunder

  روزی که فکر کردی یه چیزی را از ته دلت دوست داری ، هیچوقت ولش نکن،ممکن دوباره تکرار نشه.

  آدم وقتی تو سن و سال تویه ، فکر می کنه بازم پیش بیاد.
  باید ١٠-١٥ سال بگذره تا بفهمی فقط همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمی شه….عشق یعنی حالت خوب باشه

  کاش یکی اون موقع ها این چیزا رو به من می گفت…

  ديالوگ بهرام رادان در فيلم پل چوبى ساخته مهدى كرم پور


 8. فاصله٦٧

  November 22, 2013 by Son of Thunder

  عشق ما
  مانند روزهاى هفته است!
  تو شنبه و من جمعه
  نمى دانم چرا
  جمعه اينقدر به شنبه نزديك است
  اما شنبه از جمعه دور…!!!؟


 9. حرف هايى براى نگفتن٦٣

  November 16, 2013 by Son of Thunder

  نمى دانم به يك باره چرا به يادت تو افتادم
  بعد از گذر اين سالها
  بسيار اذيتم كردى، بسيار اذيتت كردم
  دلم را شكستى ، غرورم را هم
  از معدود آدم هاى دنيا بودى كه اشكم را ديدى، غمم را فهميدى، تو خود باعث غم هايم بودى و به اشتباه تو را پناهى براى دردهايم يافتم.

  نمى دانم چرا به يادت افتادم
  به ياد روزهاى خوشى كه با هم داشتيم، آن لرزيدن هاى دل وقت ديدارت، آن حس ناب دوست داشتن، آن حس فدا كردن كل دين و جان و دنيا براى يك لبخند تو ، و آن اندوه گم در نگاهم وقت نديدنت.

  و بسيار اذيتم كردى ، خرد و تيكه پاره كردى غرورم را، تنها داشته باقى مانده ام را… تنها اندوخته زندگى ام را.
  و تو را مسبب اين فلجى احساسى، اين ترس از ريسمان سفيد و سياه ، و اين كه با آن كه دخترك را بسيار دوست دارم ، نمى توانم احساساتم را برايش عيان كنم…
  و تماماً رفتارهاى اشتباه از خود بروز مى دهم.

  به تو اعتماد داشتم ، به عمق تمام اقيانوس ها، و تو اعتمادم را با دروغ هايت بى اعتبار كردى.

  ياد محبت هايت، آن توجه هايت ، آن شبهاى تا سحر رانندگى كردن هايمان مى افتم و اين همه حرف كه با داشتيم ،حرف هايى كه تمامى نداشت و دلتنگى بلافاصله اى كه وقتى تو مرا به قصد خانه ات تركم مى كردى.

  سالها گذشت، چيزها هم بر من ، احساس نابخشودگى اى كه دارم و مثل خوره روحم را در تاريكى مى خورد و مى تراشد،كه چرا تو را انتخاب كردم ، در دوراهى انتخاب زندگى …
  و افسوس هميشگى ام كه شايد مى توانستيم به جايى برسيم، اگر آن افسردگى خردكننده آمده به سراغ من و آن غم عظيم ات ما را تنها مى گذاشت.

  اما گويا ما دو خط موازى بوديم كه هيچگاه قرار به رسيدن به هم نداشتيم ، اما دليلي نبود كه همديگر را دوست نداشته باشيم اما مى توانستيم بهتر از اين باشيم …

  نمى دانم چرا به يادت افتادم بانوى اسفند!!!


 10. خسته٦٠

  November 15, 2013 by Son of Thunder

  خسته ام مثل در آغوش کسی جا نشدن

  خسته ام مثل هماغوشی و ارضا نشدن


 11. سهم من ، سهم تو ، سهم ما٥٤

  November 12, 2013 by Son of Thunder

  يك بار بر بلندى كوهى مشرف به شهر جاى هميشگى ام محو تماشاى منظره شهر ، به من گفتى: علاقه ات به تماشاى اين چراغ هاى سو سو زنِ شبانه شهر سهم من از توست
  و پرسيدى : سهم تو از من چيست؟
  جوابى ندادم، از رابطه دنبال سهم نبودم .

  ولى سهم من از تو، ده دقيقه هاى قبل از هر خواب ام است كه تو را به ياد مى آورم و زير لب زمزمه كنان كه ” واقعا عجب خرى بودم من و چه گرگى بودى تو “


 12. فرياد٥٦

  November 12, 2013 by Son of Thunder

  می خواهم از اعماق قلبم فریاد بزنم
  فریادم درون جمجمه ام می پیچد و می پیچد و به در و دیوار سرم برخورد می کند و هیج صدایی از دهانم خارج نمی شود و فقط پژواک فریادم در ذهنم باقی می ماند و آزارم می دهد .
  و مردم مثل همیشه حتی بدون یک نیم نگاه از کنارم بی تفاوت رد می شوند …
  نمی دانم شاید عادت کرده اند به همیشه دیوانه دیدنم


 13. آرزو ٣٨

  October 30, 2013 by Son of Thunder

  الان آرزو دارم فارغ از همه چيز بنشينم قهوه بخورم ، شعر بخوانم و جبران همه سيگار هاى ترك كرده در اين مدت را بكنم

  آنقدر شعر بخوانم بلند بلند كه باران بيايد

  و بتوانم خودگمشده ام را به سايه ام بر ديوار باز بگويم، بگويم دلتنگ آن جوان پر انرژى و شور و شرى هستم كه دنيا را مى خواست عوض كند و در عوض كردن خود ماند و از خود موجودى ساخت كه خودش هم نمى شناسد.
  بگويم همه تقصير مهاجرت نبود، تقصير سن و سال هم نيست ، اصلا كسى مقصر نيست

  و پيدايش كنم و بغلش كنم و همچون عزيزى كه گم شده
  بود و پيدا شده، يوسفى كه از مصر برگشته و زار بزنم …
  چندان بلند بلند كه آسمان باران ببارد
  و بگويمش بر من و نسل بى هويت چه گذشت ، بگويم از آن همه شور و شر فقط تمثالى ماند از يك موجود مفلوك ، بى كس و كار ، عاطل و باطل … يك شرقى تن به تند باد غرب داده…شکست خورده ، دلشکسته


 14. دروغ٣٥

  October 29, 2013 by Son of Thunder

  تنها حسن اخلاقى من دروغه!
  يعنى مى تونم در اوج غم چنان اداى شادها رو در بيارم كه مردم به حسرت شاد بودنم را رشك ببرند


 15. كسالت٣٢

  October 28, 2013 by Son of Thunder

  از کسالت آه کشیدم و چشمانم را در تاریکی گشودم.این خواب چه معنی دارد جز این که من هنوزاز غوغای زندگی نرسته ام؟چگونه در بیداری یاد تو باشم. و آن گاه هوسها خوابم را به بازیچه بگیرند؟!

  پ.ن: از کتاب گدا نوشته نجیب محفوظ نویسنده مصری


 16. چيزها ديدم ٦-٣٠

  October 26, 2013 by Son of Thunder

  چيزها ديدم روى زمين، كه انسانى با اميد و حسرت مرگ روزش را شب و شبش را روز مى كرد…


 17. حس كن مرا٢٩

  October 26, 2013 by Son of Thunder

  حس کن مرا که دست برده داخل گیست
  حس کن مرا بر لکه های بالش خیست
  حس کن مرا در «دوستت دارم» در ِ گوشت
  حس کن مرا در شیطنت هایم در آغوشت!
  حس کن مرا در آخرین سطر از تشنج هام
  حس کن مرا… حس کن مرا… که مثل تو تنهام!
  حس کن مرا و ذوب شو در داغی دستم
  بگذار تا دنیا بداند «هستی» و «هستم»

  شعر: سيد مهدى موسوى


 18. شخصى شديدا شخصى٢٦

  October 25, 2013 by Son of Thunder

  لعنت به تو كه شدى خط كش من براى اندازه گيرى هر دخترى
  لعنت به تو، لعنت به من و اين عشق ممنوعه كهنه نخ نما شده، عشق تمام شده كه قسمتى از وجودم براى هميشه درگيرش است
  تا كى اين طللسم مرا افسون مى كند ، تا كى بايد با مقايسه تو با هر انسانى ، خوبى هايت، بساز بودنت، مهربانى ات، خصوصيت هاى انسانى ات پر رنگ تر شود و بعد از برهم خوردن هر رابطه اى با با جمله ‘ از اين بهترشم از دست دادم’ سر ته قضيه را هم بياورم …….
  و لعنت به من….


 19. بگذرد٨

  September 27, 2013 by Son of Thunder

  اين نيز بگذرد…


 20. یادم ، ترا فراموش

  September 25, 2013 by Son of Thunder

  آدمی از فراموشی
  دیوانه می شود
  یا
  از به یاد آوردن؟

  لطیفه تکین


 21. اسيرى٦

  September 17, 2013 by Son of Thunder

  ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد…


 22. سكوت٣

  September 7, 2013 by Son of Thunder

  سكوت من هيچوقت نشانه رضايت ام نيست، سكوت مى كنم ، چون آدم شديدا ركى هستم و فطرت حقيقت جويىِ حقيقت گوىِ گه ام زود حشرى مى شه! و با كمك زبان تلخ تر از زهرى هم كه دارم ، كه انشالله الرحمان مسلمان نشنود، كافر نبيند!!! واسه خودم و طرف آبرو نمى زارم… معمولا اواخر مى گذارم و مى گذرم ، غمگينامه و شاد ، ماتحت گشاد و دل آزرده!!!
  حالا چرا اينو نوشتم به خودم ربط داره والا


 23. تنها مرگ است که دروغ نمی گوید

  May 11, 2013 by Son of Thunder

  اکنون ‌من
  انسانی هستم
  بازمانده از تمام تَرک شدن ها

  عصمت اُوزل

  پ.ن:به جای زادروزم کاش روز مرگم را جشن می گرفتم