RSS Feed

August, 2014

 1. نمايشنامه اى در سه پرده-١٤٨

  August 31, 2014 by Son of Thunder

  پرده اول:
  با دوست ارمنى ام كه متولد سوريه است درباره داعش و وحش گرى هايشان صحبت مى كنم ، از مظلوميت ايزدى ها كه مى گويم …
  حرفم را قطع مى كند و مى گويد : ولشان كن ، شيطان پرست اند.
  وحشت مى كنم تنها مى گويم ولى انسان اند.جوابش عصبى ام مى كند: حالا!!!

  پرده دوم:
  سر كارم به آقاى ايرانى مى رسم و صحبت مى كشد به حوادث خاورميانه . طبق معمول دست صهيونيزم و يهود را دخيل مى داند.
  بحث به سبعيت داعش در قبال ايزدى ها كه مى شوند مى گويد : اينا شيطان پرستند بهتر كه بميرند.
  بهت مى زنم ، از مى ترسم … ديگر چيزى نمى گويم از او به بهانه اى دور مى شوم .

  پرده سوم:
  در اتاقم نشسته ام و دارم به توحش انسان ها فكرمى كنم ،
  از انسان هايى كه ذاتاً وحشى اند و زندگى در جهان متمدن تنها ظاهر آنها را متمدن كرده ولى عقايد پوسيده شان برقرار مانده است.
  … وحشت مى كنم.a


 2. غزل‌بانوی شعر ایران،سیمین بهبهانی-147

  August 21, 2014 by Son of Thunder

  متولیان قبرستان امام‌زاده طاهرگفته‌ اند: امام‌زاده طاهر، جای دفن” نویسنده” و شاعر و مطرب” نیست و از خاکسپاری پیکر سیمین بهبهانی برخلاف وصیت اش جلوگیری کردند.
  دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من
  گر از قفس گریزم کجا روم ، کجا من ؟

  کجا روم که راهی به گلشنی ندانم
  که دیده برگشودم به کنج تنگنا من*

  *از سیمین بهبهانی


 3. داعش-١٤٦

  August 17, 2014 by Son of Thunder

  دوستان عزيزى كه حوادث خاورميانه را پى گيرى مى كنيد، و از اندوه غزه جان از كف تان به در مى رود پى در پى. غزه تقاص حماس اى را مى دهد كه مردم همان غزه از ديكتاتورى شان در عذاب اند.
  انصافاً هم حوادث غزه غمگين و غير انسانى است.جنايت است . اهالى سياست به تقدس زندگى نمى انديشند.

  ولى چرا از جنايات داعش حرفى نمى زنيد، حتماً اسرائيل بيشتر از داعش جنايت مى كند و شايد چون همدين شمايند و مى ترسيد تشت رسوايى اسلام عزيزتان كه به خودى خود حكماً خوب است فقط آقايان اشتباه فهميده اند و خراب اش كرده اند !!!
  اگر با بنيادگرايان دين تان مشكل داريد، شايد بنيان دين تان مشكل اصلى است.

  داعش زنان غير مسلمان سنى را به صورت كنيز و برده جنسى در مى آورد، با سرهاى بريده شده عكس يادگارى مى گيرد، كودكان را وحشيانه سر مى برد، مردمان غير هم مذهب اش را تيرباران مى كندبه نصارا حكم جزيه يا اخراج مى دهد، در مقابل چشمان مردى آشورى مسيحى به زن و دختران اش تجاوز مى كند.گويا پخش زنده زمان رسول اكرم تان ! است در هزار چهارصد سال پيش.

  ولى هنوز صفحات فيس بوق تان آغشته به مردم غزه است. من جايى نخوانده ام كه سربازان اسرائيلى به صورت سيستماتيك تجاوز كنند و يا سر كودكان ببرند و عكس بگيرند و اينكه زنان را كنيز خود كنند كه جهادالنكاح انجام بشود.از فلسطينى ها هم جزيه نمى گيرند.

  انصاف هم خوب چيزى است .اگر به قول معروفى از حسين تان دين نداريد، آزاده باشيد.

  دوستان مسيحى و كليمى لطفا به خود و دين تان نگيريد، كه فى الحال پيروان دين كليم الله در سرزمين موعد! به قصابى آدم مشغول اند. و مسيحيت ملايم و خنثى و اخته شده كنونى نتيجه تلاش روشنفكران غرب بعد از رنسانس ،با پشت سر گذاشتن ده قرن سياه وسطى است.

  حالا اين شما و اين هم شاهد پخش مستقيم صدر اسلام و همان كه خوب است اما آقايان خرابش كرده اند ، باشيد.

  مخلص كلام، همه اديان مخرب، مضر و غير انسانى هستند و فقط مجوز انسانها براى رفتارهاى وحشيانه اند.


 4. زخم-١٤٥

  August 1, 2014 by Son of Thunder

  زخم هايى هست كه با گذر زمان هم ، با حتى التيام آن هنوز تازه اند.
  زخم هايى نمى شود پنهان كرد كه جايش هميشه هست، نه مى توان كتمان كرد كه هنوز تازه است.
  همين