RSS Feed

ترسناک ماندنی-۱۵۰

September 13, 2014 by Son of Thunder

 چرا مقایسه می شوی تمام مدت
چرا از خاطر نمی روی؟ چرا رهایم نمی کنی؟
باعث این فلجی احساسی ، این قلب مردگی تویی

کاش هرگز نمی دیدمت
و اکنون به راحتی با این دخترک می توانستم به جایی برسم

چرا از یادم نمی روی؟

به خدا من کاری نکرده ام
نمی‌دانم از چه “ری‌را ” را فراموش نکرده‌ ام